Wrzesień 20, 2016

ETAPY BUDOWY STUDNI GŁĘBINOWEJ

Po kontakcie telefonicznym przyjeżdżamy na działkę aby ustalić miejsce odwiertu, termin oraz wszystkie inne szczegóły.

  • Następnym etapem jest przyjazd maszyny wiertniczej, ustawienie się na wytyczonym miejscu i rozpoczęcie wiercenia.

1

  • Warstwę gliny czyli fachowo czwartorzędu przechodzimy świdrem ślimakowym o średnicy 198 mm.

2

  • Następnie do wywierconego otworu zapuszczamy kolumnę rur obsadowych 168 mm skręcanych na gwint.

3

  • Kolejny etap to już wiercenie zasadnicze. Prawy obieg płuczki wiertniczej wiercimy aż do przewiercenia całej warstwy wodonośnej plus jeszcze parę metrów dla uzyskania odpowiedniego zapasu słupa wody w studni.

4 5

  • Do wywierconego już otworu wpuszczamy kolumnę rur filtracyjnych (rury studzienne koloru niebieskiego kielich skręcany na gwint standardową średnicą jest 110 mm, lecz na specjalne życzenie klienta możliwy jest montaż większych średnic)

7

  • Obsypanie przestrzeni pierścieniowej między rurą filtracyjną a wywierconym otworem specjalnym żwirkiem o odpowiednim granulacie powoduje wytworzenie naturalnego filtru wokół rury filtracyjnej.

9 10 8

  • Korek cementowy zapobiegający mieszaniu się wód gruntowych z głębinowymi.
  • Następnie przeprowadzane jest czyszczenie studni (nasza pompa głębinowa musi wypompować ze studni wszelkie pozostałości po wierceniu).
  • Badanie wydajności przeprowadzane jest gdy woda jest zupełnie czysta.
  • Odkażenie studni poprzez zastosowanie środka zawierającego chlor, po 24 godzinach należy odpompować studnię i cieszyć się czystą zdrową wodą.
Zdalna wycena!