c

Dlaczego studnia głębinowa?

W wielu rejonach jest jedynym możliwym sposobem na uzyskanie przyłącza wodnego do domu. Studnia głębinowa jest też sposobem na obniżenie kosztów związanych z użytkowaniem domu ponieważ za swoją własną wodę się już nie płaci. Niezaprzeczalnym atutem jest też jakość wody która w ogromnej ilości przypadków jest o niebo lepsza od wody z miejskich sieci wodociągowych. Planując budowę domu warto jest zacząć od studni ponieważ woda jest potrzebna właściwie na każdym etapie budowy.

Czym różni się studnia głębinowa od zwykłej?

Studnia głębinowa od studni kopanej różni się przede wszystkim (oczywiście poza głębokością) tym, że w studni głębinowej da się odciąć niepożądane wody gruntowe, studnia kopana gromadzi wszystkie wody jakie zalegają na danej głębokości często zdarza się że do studni kopanej podciekają różne zanieczyszczenia z szamb, drenaży, nawozów sztucznych wysypywanych po polach i innych. Zasadniczo też studnię głębinową od kopanej odróżnia wielkość napływu ponieważ studnia głębinowa bazuje praktycznie całkowicie na nieustannym napływie wody, a w studni kopanej jednak jest dość pokaźny zbiornik w postaci kręgów. Dlatego też studnie głębinowe muszą być dużo głębsze od tradycyjnych aby napływ do studni mógł zrekompensować brak zbiornika.

Jak w świetle prawa wygląda budowa studni głębinowej?

  • minimum 5 metrów od granicy działki,
  • minimum 7,5m od rowu przydrożnego,
  • 15m od szamb, kompostowników, budynków inwentarskich i zbiorników na gnojowicę,
  • 30m od uprzednio oczyszczonego drenażu rozsączającego,
  • 70 m od drenażu rozsączającego nieoczyszczone ścieki, a także od utwardzonych wybiegów zwierząt hodowlanych,
  • do głębokości 30 metrów nie potrzeba zezwolenia ani projektu powyżej potrzebny jest projekt oraz zezwolenie.

Dlaczego to nasza Firma powinna wywiercić Twoją studnię? 

  • Kilkunastoletnie doświadczenie w branży wiertniczej właściciela Firmy i jednocześnie bezpośredniego wykonawcy odwiertów, jak również ugruntowana i poparta praktyką wiedza (dyplom z ukończenia kursu wiertacza z 2005 roku – dostępny w galerii) stanowią gwarancję powodzenia Państwa inwestycji.
  • Naszą Firmę wyróżnia w branży wiertniczej możliwość bezpośredniego i indywidualnego kontaktu samego właściciela z Klientem, Klient w każdej chwili może liczyć na profesjonalne objaśnienie kwestii związanych ze zleconą inwestycją, począwszy od etapu przygotowawczego, poprzez wykonanie, aż po kwestię zakończenia prac i rozliczeń.
  • W przeciągu wielu lat pracy przy różnych maszynach wiertniczych zebrana praktyka daje pewność, że nasza Firma sprosta zadaniom w niemal każdych warunkach geologicznych, atmosferycznych czy lokalizacyjnych.
  • Ponadto niezaprzeczalnym atutem naszej Firmy jest to, iż jej właściciel osobiście wykonuje i nadzoruje zlecone prace.
Call Now Button+48 502 956 820