Skip to content

Tytuł projektu: Innowacje w odwiertach głębinowych.

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD ROBÓT WIERTNICZYCH PODBESKIDZIE Łukasz Wojtas

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP

Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP

Okres realizacji: od 2020-09-01 – 2021-03-31

Krótki opis projektu: Wdrożenie innowacyjnej usługi w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenia zatrudnienia.

 Wdrożenie innowacyjnej usługi skierowane naprzeciw potrzebom rynku rolnego i przemysłowego oraz budownictwa wielorodzinnego.

Zakładane efekty, główne korzyści:

Realizacja projektu umożliwi wnioskodawcy zaspokojenie potrzeb nowego rynku. Nowe środki trwałe umożliwią Wnioskodawcy znacznie wydajniejszą obsługę klientów indywidualnych. Dzięki zwiększeniu szybkości realizacji usługi znacząco zwiększy się konkurencyjność Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca w ramach projektu zamierza wprowadzić innowację usługową. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł rozpocząć świadczenie nowych usług skierowanych do nowej grupy odbiorców.

 

Wartość projektu: 534 927,00 PLN

Finansowanie:

  • 369 665,00 PLN płatność ze środków europejskich
  • 165 262,00 PLN wkład własny

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 z dnia 20.01.2021 r.

Tytuł projektu: „Innowacje w odwiertach głębinowych.” realizowany przez ZAKŁAD ROBÓT WIERTNICZYCH PODBESKIDZIE Łukasz Wojtas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, dla działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Rodzaj zamówienia: Dostawy, dostawy inne

Kody CPV:

42123400-1 Sprężarki powietrza

43612400-0 Głowice odwiertu


Zapytanie ofertowe nr 2/2021 z dnia 29.01.2021 r.

Tytuł projektu: „Innowacje w odwiertach głębinowych.” realizowany przez ZAKŁAD ROBÓT WIERTNICZYCH PODBESKIDZIE Łukasz Wojtas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, dla działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Rodzaj zamówienia: Dostawy, dostawy inne

Kody CPV:

42123400-1 Sprężarki powietrza

43612400-0 Głowice odwiertu


Rozstrzygnięcie podstępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/2021 z dnia 29.01.2021 r.

Projekty Unijne


Dotacje Unijne zostały pozyskane we współpracy z firmą Unido. Więcej informacji pod adresem: www.dotacje.co

Call Now ButtonChcesz wyceny? Zadzwoń